Kiihdytys kasvuun

- yrityksen kompassi ja kartta

Onko markkinoinnin ja viestinnän suunta hukassa?

Kiihdytys kasvuun -palvelulla yrityksen markkinointiin ja viestintään otetaan vahva strateginen ote. Sanoitamme yrityksen olemassaolon merkityksen, jolloin myös markkinointiviestinnän tekeminen helpottuu: se saa selkeän suunnan ja tavoitteet. Oikein kohdistetuilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä mahdollistetaan yrityksen kasvu nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen tarvekartoitus-tapaaminen!

 

Aloitamme kartoittamalla yrityksen tämän hetkisen tilan: ketkä ovat yrityksen asiakkaita, miten yritys asemoituu markkinoilla, mitkä ovat sen kilpailuedut ja mitkä mahdolliset kehitystarpeet. Nykytilanteen ymmärtäminen on tärkeää, jotta tiedetään, mihin jatkossa halutaan pyrkiä. 

Nykytilanteen avulla pystymme yhdessä pohtimaan, mitkä ovat ne yrityksen viestinnän keihäänkärjet, jotka edellä markkinointiviestintää tulisi tehdä.

Kartoituksen jälkeen laadimme markkinointiviestinnän strategian: kirkastamme suunnan ja tavoitteet. Kun kompassi on asetettu oikein, ryhdymme laatimaan tulevaisuuden karttaa. Markkinoin ja viestinnän strategia selkeyttää yrityksen ydinviestin ja määrittelee kohderyhmät ja kanavat. Kun nämä on määritelty, on markkinointiviestinnän tekeminen jatkossa huomattavasti tehokkaampaa ja helpompaa. Hyvin suunniteltu, strateginen markkinointiviestintä tuottaa tekijälleen aina arvoa. 

Lopuksi teemme yritykselle suunnitelman, joka pitää sisällään tarkkoja toimenpiteitä kasvun ja kehittymisen saavuttamiseksi. Tarkastelun alla ovat erityisesti markkinointiviestinnän ratkaisut kuten viestinnän erilaiset sisältöideat ja -tyylit. Suunnitelma auttaa sitomaan markkinointiviestinnän toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi, huomioiden niin viestinnän sanoman kuin visuaalisuuden, joka tavoittaa tehokkaimmin halutun kohderyhmän. 

Huolella suoritettu prosessi ja suunnitelma nostavat usein myös muita kehitysideoita ja -ajatuksia, jotka voivat antaa uutta energiaa ja buustia yrityksen liiketoimintaan!


Kokonaisvaltainen kiihdytys kasvuun -palvelupaketti sisältää

  • Tarkan kuvauksen yrityksen nykytilasta
  • Selkeät markkinointiviestinnän tarvoitteet
  • Kirkastetun markkinointistrategian
  • Määritellyt markkinointiviestinnän kohderyhmät, kanavat sekä ydinviestit
  • Markkinointiviestintännän toimenpiteet sekä kanavien yhtenäiset teemat 

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen tarvekartoitus-tapaaminen!